Fyzioterapie

Fyzioterapie dospělých

Nabízím individuální terapii pacientům, kteří přicházejí s bolestmi pohybového aparátu chronického či akutního charakteru. Základem terapie je správná diagnostika, která se opírá o anamnézu (pohovor s pacientem o průběhu a charakteru jeho obtíží) a především o komplexní vyšetření pohybového aparátu a hybných stereotypů.

Fyzioterapie dospělých

Změna jejich kvality například z důvodu dlouhodobého přetížení či akutního úrazu může vést k vytvoření bolestivého stavu.

Terapie zahrnuje ošetření měkkých tkání, bolestivých (spoušťových) bodů, protažení svalů a svalovou relaxaci a mobilizaci kloubů. Důležitou součástí je aktivní spolupráce pacienta na úpravě pohybových stereotypů.

V pátrání po příčinách potíží je nutno myslet i na to, že funkce pohybového aparátu jsou úzce propojeny i s funkcemi vnitřních orgánů a centrální nervové soustavy.

Při diagnostice i terapii vycházím z principů vývojové kineziologie, tedy nauky o pohybovém vývoji dítěte. Ta nám poskytuje jasná pravidla k rozpoznání pohybových poruch nejen u dětí ale i u dospělých. Z jejích poznatků vychází i metoda Dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS) prof. Pavla Koláře.

Fyzioterapie dětí

V terapii dětí využívám především metody založené na vývojové kineziologii, tedy Vojtovu reflexní lokomoci a dynamickou neuromuskulární stabilizaci (DNS) dle prof. Pavla Koláře.

Fyzioterapie dětí

Pohybový vývoj u dětí je ovlivněn i tím, jak jsou pohybové funkce v mozku integrovány se smyslovým vnímáním a s vnímáním vlastního těla a pohybu vůbec. Tato integrace ovlivňuje naši motoriku po celý život, ale nejvíce se rozvíjí v raném věku (předškolním). Porucha senzomotorické integrace se pak jeví jako jistá neobratnost, které říkáme vývojová dyspraxie. Často se s ní setkáváme u dětí s diagnozou ADHD nebo ADD.

Dynamická stabilizace – DNS

DNS je diagnostický a terapeutický komplex, jehož základem je posílení hlubokého stabilizačního systému pátěře a korekce vadných hybných stereotypů. Cvičení DNS kombinuji často i s prvky jogy.

Cvičení využívá pozic tzv. vertikalizační řady a dynamických přechodů z jedné pozice do druhé. Vertikalizační řada je systém pohybových stereotypů, který je nám vrozený a který si každý zdravý člověk osvojuje během prvních 2 let života a pak je nadále používá celý život.

 

Komentáře jsou vypnuty.