Kdo jsem

Vzdělání

Absolventka magisterského studia na FTVS UK – obor rehabilitace (rok ukončení 1991)

Držitelka Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut reg. č. 024-0070-2733

Členka České podiatrické společnosti

Praxe
 • Rehabilitační ambulance Chrudim (1996 – 1998)
 • Janské Lázně – dětská léčebna Vesna (1998 – 2005)
 • Rehabilitace Galatea, Kosmonosy (2005 – 2007)
 • Rehabilitace Malyra, Mnichovo Hradiště (2009 – 2014)
 • EUC Premium, s. r. o. (2015 – dosud)
 • Poradce pro fyzioterapii ve Středisku rané péče Liberec (2005 – 2015)
 • Poradce Studia zdravého obouvání – individuální návrhy ortopedických vložek (2010 – dosud)
Kurzy
 • Techniky měkkých tkání a mobilizační techniky (S. Balcárková, 1998)
 • Vojtova reflexní terapie (RL – Corpus, Olomouc, 2004)
 • Metoda Ludmily Mojžíšové (J. Novotná, 2008)
 • Forma – funkce – facilitace (H. Lewitová, 2006)
 • Pohyb a stabilita (H. Lewitová, 2006)
 • O dýchání (H. Lewitová, 2008)
 • Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliozy (I. Pallová, 2009)
 • Funkční tape v běžné praxi (H. Lewitová, 2011)
 • Bobath – info: úvod do Bobath konceptu (I. Chmelová, 2013)
 • Rehabilitace dětí se specifickými vývojovými poruchami (B. Krajíčková, 2013)
 • Funkční dynamická stabilizace v kontextu vývojové kineziologie (B. Fischerová, 2013)
 • Dynamická neuromuskulární stabilizace dle Koláře (P. Kolář, 2014)
 • Terapie u dysfunkcí svalů pánevního dna (M. Havlíčková, M. Otčenášek, 2016)
 • Komplexní terapie pletence ramenního (P. Bitnar, 2017)
 • Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice (P. Bitnar, 2017)
 • Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi (P. Bitnar, 2017)
 • Dětská noha (P. Vondrašová, 2017)
 • Spiraldynamik – skoliozy (Š. Haškovec, 2018)
 • Joga v rehabilitaci (M. Ježková, 2018, 2019)
 • Praktická pediatrie s konceptem Vasily Medical (P. Rybová, 2019)
 • Aplikovaná pediatrie v rámci odborné praxe (P. Rybová, 2019)

Komentáře jsou vypnuty.